مقاله بديعيات، پديده اي نو در عصر انحطاط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بديعيات، پديده اي نو در عصر انحطاط
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بديعيات
مقاله دوره انحطاط
مقاله صنايع بديعي
مقاله صفي الدين حلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده شوشتري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«بديعيات» به عنوان فني نو و بي سابقه در دوره اي از تاريخ ادبيات عربي پديد آمد که به دوره انحطاط موسوم است. بررسي اين فن به عنوان نمونه اي از شعر و ادب اين دوره، هر پژوهش گري را درباره تسميه اين برهه از تاريخ ادبيات عربي دچار ترديد مي کند. زيرا خيل عظيم دانشمندان و اديبان و شاعران اين دوره، با هزاران اثر ارزشمند اگر از شکوفايي حکايت نکند، بيان گر انحطاط نيز نمي باشد.
بديعيات گرچه ريشه در مدايح نبوي دارد ولي به عنوان فني مستقل ابراز وجود کرد و بديعيه سرايان نام آوري در اين عرصه هنرنمايي کردند و صنايع بديعي را در تک تک ابيات قصيده خود به تصوير کشيدند، و آن گاه در تبيين رموز و غموض فنون بديعي خود شروحي ارزشمند را به رشته تحرير درآوردند که کتاب «خزانه الادب» ابن حجه حموي نمونه اي از آنهاست.