مقاله برآوردي از ارزش هاي غير استفاده اي تالاب انزلي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: برآوردي از ارزش هاي غير استفاده اي تالاب انزلي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب
مقاله تالاب بين المللي انزلي
مقاله روش ارزش گذاري مشروط
مقاله نرم افزار Eviews

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست لعبت
جناب آقای / سرکار خانم: ماجد وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه اي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب ها علاوه بر دارا بودن ارزش هاي متعدد زيست بومي، از ديرباز داراي ارتباط تنگاتنگي با زندگي مردم بومي بوده و کالاها و خدمات بسياري را در اختيار اين جوامع گذاشته اند. تالاب بين المللي انزلي نيز از ديرباز چنين نقشي را براي نواحي اطراف خود داشته است اما متاسفانه علاوه بر مسايل و تخريب هاي ناشي از فشار فزاينده جمعيت بر منابع محدود تالاب، اجراي طرح هاي توسعه متفاوت در حوضه آبخيز آن، تاثيرات چشم گير و مخربي را بر اين اکوسيستم ارزشمند برجاي گذاشته است. واضح است که در هنگام اجراي طرح هاي توسعه، در کنار منافع بدست آمده از طرح مورد نظر، ارزشهاي محيط زيستي حايز اهميت مربوط به منابع طبيعي اغلب به صورت برگشت ناپذيري تخريب شده، و يا از ميان مي روند. به همين دليل، تبديل ارزش هاي مختلف تالاب به ارزش هاي کمي و اقتصادي، مي تواند کمکي براي تصميم گيرندگان در مقايسه گزينه هاي مختلف و اتخاذ تصميم صحيح باشد. با توجه به اين كه ارزش هاي غير استفاده اي يك تالاب، معمولا كمتر مورد توجه تصميم گيران قرار مي گيرد و در تصميم گيري ها دخالت داده مي شود در اين تحقيق براي تعيين ارزشهاي غيراستفاده اي تالاب انزلي از روش ارزش گذاري مشروط استفاده شده است. براي ارزش گذاري اقتصادي تالاب با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي و استفاده از نرم افزار Eviews به وسيله مدل لوجيت به برآورد حداکثر تمايل به پرداخت بر اساس قيمت هاي پيشنهادي اقدام شده است. بر اين اساس، حداکثر تمايل به پرداخت پاسخ دهندگان براي يک دوره زماني نامحدود که در زمان حال تنزيل شده است، سالانه برابر ۹۲/۸۸۰۳ تومان برآورد شده است.