سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر نعمت الهی – گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جعفری جوزانی – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
نگین محلوجی – گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در این مقاله برآوردیابی دنباله‌ای تابعی از پارامتر مقیاس توزیع وایبل تحت تابع زیانی که به صورت درجه دوم خطا و هزینه خطی می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای طرح کامل دنباله‌ای، تقریب مرتبه دوم متوسط اندازه نمونه و همچنین عملکرد روش ارایه شده به دست آورده می‌شود. همچنین کاربرد نتایج به دست آمده در قابلیت اعتماد ارائه می‌گردد.