سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید شمس سجادی –

چکیده:

با استفاده از طیف انرژی معادله شرودینگر در حضور میدان کولنی کران بالایی برای پارامتر دگرگونش و طول کمینه در فضای d بعدی بدست می آوریم. اگرچه در فضاهای با ابعاد بالاداده های تجربی در اختیار نداریم ولی خواص توپولوژیکی طیف انرژی سیستم امکان برآورد حد بالای پارامتر دگرگونش و طول کمینه را فراهم می آورد.