مقاله برآورد آثار تورمي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در دو حالت فشار هزينه و فشار تقاضا با دو گزينه يک باره و پلکاني در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۶۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: برآورد آثار تورمي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در دو حالت فشار هزينه و فشار تقاضا با دو گزينه يک باره و پلکاني در ايران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حامل هاي انرژي
مقاله تورم
مقاله مدل داده – ستانده
مقاله فشار هزينه
مقاله فشار تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور افشين
جناب آقای / سرکار خانم: خوش كلام خسروشاهي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سهم ارايه انرژي از توليد ناخالص داخلي در ايران برابر ۹٫۲۵ درصد (سال ۱۳۸۵) مي باشد، که حذف آن و بررسي آثار تورمي اش بر اقتصاد مي تواند راهنمايي براي سياست گذاران و برنامه ريزان، در اتخاذ تصميم هاي صحيح در اين زمينه باشد. بر اين اساس در اين مقاله با به کارگيري مدل داده – ستانده، آثار تورمي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در دو حالت فشار هزينه و فشار تقاضا و در دو گزينه ک باره و پلکاني بررسي شده است. نتيجه بررسي نشان مي دهد که اگر افزايش قيمت همه حامل هاي انرژي به صورت هم زمان و دفعي باشد، تورم ناشي از فشار هزينه، بيانگر افزايش شاخص قيمت مصرف کننده به ميزان ۶٫۴۸ درصد و درصد افزايش در شاخص قيمت توليد کننده برابر با ۶٫ درصد خواهد بود. چنان چه افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت پلکاني در طي ۴ سال باشد، رشد متوسط ساليانه تورم ۵٫۱۰ درصد برآورد مي شود. هم چنين نتايج نشان مي دهد که تورم ناشي از فشار تقاضا احتمالا ۷٫۲ درصد خواهد بود که با تاثير ضريب فزاينده پولي (۵٫۱) به ۴ درصد مي رسد.