مقاله برآورد اثر تغييرات فصلي بر درآمد گردشگري معبد آناهيتا با تحليل رگرسيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: برآورد اثر تغييرات فصلي بر درآمد گردشگري معبد آناهيتا با تحليل رگرسيوني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معبد آناهيتا
مقاله درآمد گردشگري
مقاله تغييرات فصلي
مقاله تحليل رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شورچه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله موضوعات بحث برانگيز در زمينه فعاليت گردشگري، مبحث درآمد گردشگري است. روش شناسي مطرح در زمينه درآمد گردشگري بيشتر در چارچوب مباحث مربوط به اقتصاد گردشگري نضج يافته است. مطالعه حاضر بر اساس چنين چارچوبي (اقتصاد گردشگري) به بررسي وضعيت درآمدي و تبيين تاثير مهمترين متغيرهاي مداخله گر در درآمد گردشگري معبدآناهيتاي شهر کنگاور و ميزان كشش درآمد گردشگري نسبت به هريك از متغيرها، با روش تجريه و تحليل کمي – آماري (تحليل رگرسيوني) مي پردازد. تحليل ميزان اثرگذاري متغيرهاي انتخابي مداخله گر، متغير تغييرات فصلي را به عنوان مهمترين عامل در نوسانات ميزان درآمد از طريق تاثير بر تعداد جذب گردشگر، به اثبات مي رساند. در ادامه ميزان كشش درآمد گردشگري نسبت به هر يك از متغيرهاي انتخابي محاسبه شده است. به طوري كه كشش درآمد گردشگري معبد آناهيتا نسبت به فصل بهار و تابستان به ترتيب (۰٫۶۳۳ و ۰٫۵۳۳) و نسبت به فصل زمستان و پاييز به ترتيب (۰٫۳۸۳ و ۰٫۴۵۷) به دست آمده است، از اين رو عمده مصايب و مسايل مربوط به برنامه ريزي توسعه فعاليت گردشگري در معبد آناهيتا بيشتر نيازمند تبيين در الزامات مربوط به فصول گرم سال مي باشد. لذا مديران بخش گردشگري در معبد آناهيتا با آگاهي از ميزان دقيق كشش هر يك از فصول سال و رابطه آن با ساير مولفه هاي اثرگذار مي توانند برنامه هاي توسعه فعاليت گردشگري خود را به طور دقيق تر تدوين و به مرحله اجرا درآورند.