سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید توانگری – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
بهنام شفیعی ثابت – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

در طراحی کانال های و حوضچه های آرامش لازم است اجزای پرش هیدرولیکی تعیین شود. حل معادلات اندازه حرکت و انرژی در یک کانال بامقطع ذوزنقه ای دارای شیب کم با روش های پیچیده سعی و خطا یا دیگر روش های عددی امکان پذیر است. راه حل دیگر استفاده از منحنی نیروی مخصوص – عمق به ازای دبی مشخص یا استفاده از جداول و نمودارهای کمکی است. در این تحقیق، ابتدا معادلات اندازه حرکت وانرژی به معادلات بدون بعد تبدیل شده اند. سپس با آنالیز رگرسیون غیر خطی چند متغیره اطلاعات بدست آمده از حل عددی، معادلات مستقیمی برای تعیین عمق ثانویه و افت انرژی پرش هیدرولیکی درکانال های ذوزنقهای با شیب کم، پیشنهاد شده اند. معادلات پیشنهادی دارای شکل ساده و دقت بسیار زیاد در محدوده کاربردهای مهندسی هستند ودر مقایسه با روشهای دیگر که تاکنون ارائه شده اند، برای محدوده وسیعی از مقادیر دبی، عدد فرود وضریب شکل مقطع قابل استفاده می باشند.