مقاله برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصول گندم (مطالعه موردي: منابع زيرزميني شهرستان دامغان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصول گندم (مطالعه موردي: منابع زيرزميني شهرستان دامغان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اقتصادي آب
مقاله تابع توليد
مقاله دامغان
مقاله گندم
مقاله منابع آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي قادر
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان فريد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي باب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لزوم شناخت و بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني از آن جا ناشي مي گردد که اين منابع %۹۹ از کل آب هاي شيرين قابل استفاده جهان را تشکيل مي دهند. در حال حاضر بخش کشاورزي عمده ترين مصرف کننده آب در بين بخش هاي مختلف اقتصادي کشور محسوب مي گردد. بنابراين لازم است که در راستاي بهره گيري مطلوب از نهاده آب راه کارهاي علمي و مديريتي مناسب در نظر گرفته شوند. يکي از راه کارهاي تاثيرگذار و مهم، تعيين قيمت واقعي براي آب کشاورزي مي باشد، چرا که وجود آن به تخصيص مطلوب تر اين نهاده بين محصولات مختلف کمک مي نمايد. به طور کلي آب داراي دو نوع قيمت واقعي مي باشد. يکي جنبه قيمت واقعي آب از ديدگاه عرضه کننده (توليد کننده) است و جنبه ديگر آن ديدگاه تقاضا کننده را شامل مي شود. اين مطالعه با هدف برآورد ارزش اقتصادي آب از ديدگاه تقاضاکننده (ارزش توليد نهايي) با استفاده از برآورد تابع توليد در محصول گندم انجام گرديد. اطلاعات لازم براي نيل به هدف تحقيق از تعداد ۱۸۴ کشاورز گندم کار  شهرستان دامغان در سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ جمع آوري شد. با توجه به معيارها و آزمون هاي اقتصاد سنجي تابع توليد درجه دوم تعميم يافته به عنوان تابع برتر شناخته شد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد که ارزش اقتصادي هر متر مکعب آب در گندم معادل ۴۰۳٫۲ ريال مي باشد که اين مقدار از ارزش رايج آب در منطقه زيادتر هست.