مقاله برآورد ارزش اقتصادي منافع زيست محيطي جنگل ها (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود در شهرستان نوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش اقتصادي منافع زيست محيطي جنگل ها (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود در شهرستان نوشهر)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح جنگلداري
مقاله جنگل خيرود
مقاله کارکردهاي زيست محيطي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به روند افزايشي تخريب جنگل ها، در بيش تر کشورها از جمله ايران، براي حفاظت و مديريت جنگل ها، طرح هاي جنگلداري اجرا مي گردد. يکي از مهم ترين جنگل هايي که در ايران شامل طرح جنگلداري شده است، جنگل خيرود مي باشد. اين مطالعه کارکردهاي زيست محيطي جنگل (با توجه به آمار موجود و قابل بهره برداري شامل حفظ خاک، تنظيم آب، جذب کربن و خاکزايي) را با استفاده از روش هاي مبتني بر هزينه ارزش گذاري مورد ارزيابي قرار مي دهد. بر اساس نتايج مطالعه، ميانگين ارزش ريالي سالانه کارکردهاي تنظيم آب، خاکزايي و جذب کربن در دوره زماني ۱۳۷۹-۱۳۸۸ به ترتيب ۰٫۴۳، ۱۱۸٫۸۴ و ۱٫۸۲ ميليون ريال و ميانگين ارزش ريالي سالانه کارکرد حفظ خاک ۷۲٫۷۴ ميليارد رالس، برآورد گرديد. نتايج هم چنين، نشان مي دهند که بيش ترين ارزش ريالي از بين کارکردهاي جنگل ياد شده مربوط به کارکرد حفظ خاک بوده که بيش از ۹۰ درصد از کل ارزش زيست محيطي مربوطه را شامل مي شود. با توجه به ارزش زيست محيطي جنگل خيرود، توصيه مي گردد که اجراي طرح کماکان ادامه يابد.