مقاله برآورد ارزش اکوتوريستي با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط مطالعه موردي: غار سهولان مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش اکوتوريستي با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط مطالعه موردي: غار سهولان مهاباد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اکوتوريستي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله الگوي لوجيت
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله غار سهولان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غار سهولان به عنوان يکي از جاذبه هاي اکوتوريستي و ژئوتوريستي مهاباد، از مناطق مهم گردشگري کشور مي باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوريستي آن مي تواند در پيش بيني نيازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگري در منطقه موثر باشد. هدف اين پژوهش برآورد ارزش اکوتوريستي غار سهولان با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط است. براي بررسي عوامل موثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، الگوي لوجيت به روش حداکثر راستنمايي برآورد گرديد. داده هاي مورد نياز از طريق تکميل پرسش نامه و مصاحبه حضوري با ۱۶۰ بازديدکننده از منطقه مذکور جمع آوري گرديد. نتايج نشان داد که ۴٫۸۸ درصد بازديد کنندگان، حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده از غار مذکور مي باشند. همچنين متغيرهاي تحصيلات، جذابيت غار سهولان، درآمد و قيمت پيشنهادي اثر معني داري روي احتمال تمايل به پرداخت افراد دارد ولي متغيرهاي سن، جنسيت و اندازه خانوار از لحاظ آماري معني دار نبوده ولي علائم مورد انتظار را دارا بوده اند ميانگين تمايل به پرداخت افراد ۴۲۳۵ ريال و ارزش اکوتوريستي سالانه غار سهولان حدود ۸۴۷۰۰۰۰۰۰ ريال برآورد گرديد. لذا با توجه به اهميت بالاي غار سهولان مهاباد از نظر بازديدکنندگان، مي طلبد که برنامه ريزان و مسوولان براي توسعه گردشگري و افزايش تعداد بازديدکنندگان و توريست ها و بالا بردن رفاه بازديدکنندگان به اين منطقه توجه بيشتري داشته باشند.