مقاله برآورد ارزش بازاري جنگل حرا در منطقه حفاظت شده قشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش بازاري جنگل حرا در منطقه حفاظت شده قشم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش بازاري
مقاله جنگل حرا‏
مقاله تابع شفرد‏
مقاله تابع سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: پرون صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه برآورد ارزش بازاري جنگل حرا در استان هرمزگان براي دو گروه استفاده كننده از اين جنگل شامل صياد و دام دار است. براي محاسبه ارزش بازاري، از سه روش ارزش نهايي (تابع توليد)، بازده خالص (تابع سود) و هزينه اجتناب براي دو گروه صيادان و دام داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاري به دست آمده هر هكتار جنگل حرا براي صياد با استفاده از روش ارزش نهايي (تابع شفرد) معادل ۷۳۴۷۷۰۰ ريال در سال بود. ارزش بازاري براي دام دار به كمك تابع توليد، براي هر هكتار جنگل حرا معادل ۳۲۵۰۰۰ ريال در سال به دست آمد. كل ارزش بازاري با استفاده از روش ارزش نهايي براي هر هكتار جنگل حرا ۱۲۳۸۷۸۲۰ ريال در سال برآورد شد. با مقايسه اين دو ارزش نتيجه گيري مي شود، كه ارزش بازاري محاسباتي براي صياد بيش تر از دام دار است. هم چنين مجموع ارزش بازاري هر هکتار جنگل حرا (براي صيد ميگو و دام پروري) از طريق بازده خالص و هزينه اجتناب به ترتيب سالانه ۴۰۸۳۹۱۵ ريال و ۵۰۶۴۷۳۰ ريال محاسبه شد. محاسبه ارزش هاي بالا مي تواند توجيه مناسبي بر حفاظت بيش تر از جنگل حرا و جلوگيري از تخريب بيش تر، از طرف دولت و استفاده کنندگان باشد. گفتني است که ارزش محاسبه شده نشان دهنده ارزش بازاري تمام خدمات جنگل هاي مورد مطالعه نيست. توجه نکردن به ديگر ارزش ها به دليل محدود بودن دامنه اين مطالعه و مشکلات محاسبه ارزش هاي ديگر است.