مقاله برآورد ارزش تفرجي با استفاده از روش هاي ارزشگذاري مشروط (C.V.M) و هزينه سفر منطقه اي (Z.T.C.M) (مطالعه موردي: تالاب بين المللي چغاخور استان چهار محال و بختياري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش تفرجي با استفاده از روش هاي ارزشگذاري مشروط (C.V.M) و هزينه سفر منطقه اي (Z.T.C.M) (مطالعه موردي: تالاب بين المللي چغاخور استان چهار محال و بختياري)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب بين المللي چغاخور
مقاله ارزشگذاري تفرجي
مقاله روش ارزشگذاري مشروط (C.V.M)
مقاله روش هزينه سفر منطقه اي (Z.T.C.M)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري كمري اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: مافي غلامي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: يارعلي نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف اين مقاله برآورد ارزش تفرجي تالاب بين المللي چغاخور، بررسي خصوصيات اقتصادي-اجتماعي و محاسبه تمايل به پرداخت بازديدکنندگان (WTP) با استفاده از دو روش هزينه سفر منطقه اي و ارزشگذاري مشروط است. نتايج اجراي روش هزينه سفر منطقه اي نشان داد كه متغيرهايي مانند سن، سطح سواد و مقدار درآمد ماهانه بازديدكنندگان داراي تاثير چشمگيري بر استفاده از تفرجگاهها داشتند. بررسي سطح درآمد ماهانه بازديدكنندگان نشان داد كه ميان اين متغير و تعداد روزهاي بازديد از تالاب و نيز تمايل به پرداخت وروديه، همبستگي بالايي وجود داشت. نتايج اجراي روش ارزشگذاري مشروط نشان داد که مقدار متوسط و حداکثر WTP براي هر بازديدکننده WTP به ترتيب ۱۸۲۵ و ۱۰۰۰۰ ريال است. کيفيت زيست محيطي تالاب بين المللي چغاخور عاملي تاثيرگذار بر ميزان WTP بازديدکنندگان است به طوريکه از نظر آماري در سطح يک درصد معنادار شده است. هزينه هر بار رفت و برگشت به تالاب با علامت منفي، مدت زمان پرداختن به کارهاي هنري و مدت زمان مطالعه در هفته و نيز نوع مسکن بازديدکننده متغيرهاي ديگري هستند که در مدل Logit با علامت مثبت معنادار شده اند. ارزش تفرجي تالاب بين المللي چغاخور با استفاده از روش هزينه سفر منطقه اي و روش ارزشگذاري مشروط به ترتيب برابر با ۴۴۰ و ۲۲۰ ميليون ريال برآورد گرديد.