مقاله برآورد ارزش تفرجي روستاي بند اروميه به روش ارزش گذاري مشروط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش تفرجي روستاي بند اروميه به روش ارزش گذاري مشروط
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش تفرجي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله الگوي لوجيت
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله روستاي بند اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راحلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي علمدارلو حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روستاي بند از توابع بخش مرکزي شهرستان اروميه به دليل دارا بودن جاذبه هاي زياد، از مناطق توريستي و گردشگري مهم کشور مي باشد. لذا، مطالعه ارزش تفرجي آن مي تواند در پيش بيني نيازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگري در منطقه موثر باشد. هدف از اين پژوهش برآورد ارزش تفرجي روستاي بند اروميه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط است. براي بررسي عوامل موثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، الگوي لوجيت به روش حداکثر راستنمايي برآورد گرديد. داده هاي مورد نياز از راه تکميل پرسش نامه و مصاحبه حضوري با ۱۴۰ بازديدکننده از روستاي ياد شده جمع آوري شد. نتايج نشان داد که ۷۵ درصد بازديد کنندگان، حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده از اين روستا مي باشند. هم چنين، متغيرهاي تحصيلات، جنسيت، اندازه خانوار، درآمد، ميزان رضايت بازديدکنندگان و قيمت پيشنهادي اثر معني داري روي احتمال تمايل به پرداخت افراد دارند. ميانگين تمايل به پرداخت افراد ۶۲۵۰ ريال و ارزش تفرجي سالانه روستاي بند اروميه حدود ۵۰۰ ميليون ريال برآورد گرديد.