مقاله برآورد ارزش تفرجگاهي تالاب انزلي با استفاده از روش ارزيابي مشروط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش تفرجگاهي تالاب انزلي با استفاده از روش ارزيابي مشروط
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش تفرجي
مقاله تالاب انزلي
مقاله روش ارزيابي مشروط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي لسکوکلايه سميه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بندر انزلي يکي از شهرستان هاي استان گيلان است که به دليل جاذبه هاي زياد از مناطق تفريحي و گردشگري مهم است. بنابراين، مطالعه ارزش تفريحي آن مي تواند در پيش بيني نيازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگري در منطقه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفريحي تالاب انزلي، با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط است. براي بررسي عوامل موثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، مدل لوجيت به روش حداکثر درست نمايي برآورد شد. داده هاي مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه و مصاحبه حضوري با بازديدکنندگان از تالاب انزلي جمع آوري شد. نتايج نشان داد که، ضرايب متغيرهاي قيمت پيشنهادي، کيفيت زيست محيطي تالاب، درآمد و سن در سطح ۵ ٪ معني دار بودند، اما ساير متغير ها در سطح ۵ ٪ اثر معني داري بر تمايل افراد به پرداخت ندارند. متوسط تمايل به پرداخت افراد براي ارزش تفرجي تالاب انزلي حدود ۱۴۹۰۰ ريال و ارزش تفريحي سالانه آن برابر ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ريال برآورد شد. همچنين، ۶۰ ٪ افراد داراي انگيزه قوي براي مشاركت در امور بهينه سازي تالاب هستند. متغير کيفيت زيست محيطي (ارزش زيست محيطي تالاب) نيز به طور معني داري بر قبول وروديه اثر مثبت دارد. با توجه به اهميتي که مردم براي بازديد از محيط هاي جذاب قائلند و براي رسيدن به جامعه اي سالم و تداوم پيشرفت و توسعه اقتصادي، شايسته است که برنامه ريزان و مسولان به بهبود كيفيت محيط زيست، كنترل و نظارت جهت نيل به توسعه پايدار مناظر طبيعي منطقه توجه بيشتر داشته و با گسترش امکانات مناسب براي خانواده ها و بهبود بهداشت در اين گونه فضاها به منظور بالابردن رفاه جامعه کمک بيشتري كنند.