مقاله برآورد ارزش تفريحي تفرجگاه ها با استفاده از روش دو مرحله اي هکمن مطالعه موردي: بوستان محتشم رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش تفريحي تفرجگاه ها با استفاده از روش دو مرحله اي هکمن مطالعه موردي: بوستان محتشم رشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش تفريحي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله روش دو مرحله اي هکمن
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله بوستان محتشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جايگاه تفرجگاههاي شهري در گذران اوقات فراغت و ايجاد شادابي روحي شهروندان داراي اهميت است. در اين پژوهش با استفاده از رهيافت دو مرحله اي هکمن، ميانگين تمايل به پرداخت سالانه بازديدکنندگان بوستان محتشم شهر رشت برآورد شد و عامل هاي موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از عامل هاي موثر بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان تفکيک شد. داده هاي مورد نياز از راه مصاحبه حضوري و تکميل پرسشنامه از بازديدکنندگان اين بوستان جمع آوري شد. ۸۱ درصد از ۱۹۱ بازديدکننده مورد بررسي، حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده تفريحي از بوستان محتشم رشت بوده، اين درحالي است که بر اساس يافته هاي پژوهش متوسط تمايل به پرداخت سالانه هر بازديدکننده ۴۲۶۰ ريال است. نتايج پژوهش نشان داد که ارزش تفريحي سالانه بوستان ياد شده بيش از ۸۵۶ ميليون ريال است.