مقاله برآورد ارزش تفريحي کاخ سردار ماکو و تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش تفريحي کاخ سردار ماکو و تعيين عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدکنندگان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش تفريحي
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله الگوي لوجيت
مقاله کاخ سردار ماکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاخ سردار ماکو در شهرستان ماکو و در استان آذربايجان غربي قرار گرفته و به دليل دارا بودن جاذبه هاي توريستي و قرار گرفتن در مسير جاده ترانزيتي ترکيه و اروپا يکي از آثار تاريخي مهم کشور به شمار مي آيد. هدف اين مقاله برآورد ارزش تفريحي کاخ سردار با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط مي باشد. براي اين منظور پرسشنامه اي تدوين و به وسيله ۱۸۰ نفر به طور تصادفي در سال ۱۳۸۷ تکميل گرديد. نتايج نشان داد که حدود ۶۸ درصد افراد مبلغ پيشنهادي را مي پذيرند و بر اساس الگوي برآورد شده، ميانگين تمايل به پرداخت افراد ۸۴۳۷ ريال به ازاي هر بازديد برآورد گرديد. يافته هاي اين مقاله مي تواند راهنماي مناسبي براي سياست گذاران و برنامه ريزان ميراث فرهنگي کشور در جهت تعيين بهاي مناسب بليط و تامين مالي هزينه هاي ارایه خدمات و بازسازي اين اثر باشد.