مقاله برآورد ارزش حفاظتي پارک جنگلي نور با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش حفاظتي پارک جنگلي نور با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش حفاظتي
مقاله پارك جنگلي نور
مقاله ارزش گذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله الگوي لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نوازي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به تعيين ارزش حفاظتي پارک جنگلي نور و اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت از اين پارک با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط و پرسش نامه انتخاب دو بخشي دو بعدي مي پردازد. براي بررسي تاثير متغيرهاي توضيحي بر ميزان تمايل به پرداخت افراد، از الگوي Logit استفاده شده و پارامترهاي اين الگو با استفاده از روش حداكثر (بيشينه) راست نمايي برآورد شده است. نتايج نشان داده است که ۷۰ درصد افراد تحت بررسي در اين تحقيق، حاضرند براي حفاظت از پارک جنگلي نور مبلغي پرداخت کنند. متوسط تمايل به پرداخت هر خانوار براي حفاظت از پارک ۱۲۶۴۶ ريال در ماه به دست آمده است. به سخن ديگر، هر خانواده حاضر است ۱۵۱۷۵۲ ريال از درآمد سالانه خود را براي حفاظت از اين پارک بپردازد. هم چنين ارزش حفاظتي سالانه پارک براي هر هكتار ۲۲۹۷۰۷۳۱۴ ريال برآورد شده است. نتايج بيانگر اين است که پارک هاي جنگلي از ارزش حفاظتي بالايي برخوردارند که اين نکته مي تواند برنامه ريزان و مديران اجرايي، اجتماعي و اقتصادي را در برنامه ريزي حفاظت و بهره برداري پايدار منابع طبيعي ياري دهد.