سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا چابکرو – استادیاروعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
هومان باقرپورنجف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی بناب ارسنجان واندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افرادبرای منافع حفاظتی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد. جهت برآوردمیزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که ۷۵/۶ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه ،حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت این پارک هستند. میزان تمایل به پرداخت خانوارها برای حفاظت از پارک بناب برابر ۷۹۹۲ ریال درماه می باشد.همچنین ارزش حفاظتی سالانه هر خانواده برای این پارک ۳۹۲۲۴۷ ریال برآاورد شد.