مقاله برآورد ارزش عملكرد جذب گاز آلاينده گوگرد ديوكسيد توسط اكوسيستم هاي جنگلي (مطالعه موردي: جنگل هاي خيرودكنار نوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش عملكرد جذب گاز آلاينده گوگرد ديوكسيد توسط اكوسيستم هاي جنگلي (مطالعه موردي: جنگل هاي خيرودكنار نوشهر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات اكوسيستمي
مقاله جذب آلاينده ها
مقاله جنگلهاي خزري
مقاله گوگرد ديوكسيد
مقاله خيرودكنار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه اي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مبرقعي نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل ها علاوه بر توليد چوب منافع اجتماعي و محيط زيستي فراواني به همراه دارند كه اغلب آنها فاقد بازار مي باشند. از جمله اين منافع، مي توان به عملكرد جنگل ها در جذب آلاينده هاي هوا و كاهش بار آلودگي اشاره نمود. عملكردي كه علي رغم نقش موثري كه در افزايش ميزان رفاه و كاهش عوارض ناشي از آلودگي داراست، فاقد جايگاهي در محاسبات معمول منافع ناشي از اكوسيستم هاي جنگلي است. در اين مطالعه، ارزش اقتصادي كاركرد جذب گاز گوگرد ديوكسيد در بخشي از جنگل هاي خزري برآورد شده است. در ابتدا ميزان جذب آلاينده در منطقه مورد مطالعه به تفكيك، براي هر يك از دو كاربري جنگل و مرتع با استفاده از مدل هاي موجود محاسبه شده، در ادامه اين عملكرد با استفاده از روش هزينه جايگزين ارزشگذاري شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه با احتساب ارزشي معادل ۲۴۷۵ هزار ريال براي جذب هر تن گاز آلاينده گوگرد ديوكسيد، عرصه ۲۰۵۸۲ هكتاري از منطقه مورد مطالعه، با جذب سالانه ۴۲٫۶۲۳ تن گاز آلاينده SO2، از ارزش سالانه اي معادل ۱۰۶ ميليون ريال، در رابطه با عملكرد جذب گاز گوگرد ديوكسيد برخوردار است.