مقاله برآورد ارزش غيربازاري جنگل حرا در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش غيربازاري جنگل حرا در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل حرا‏‏
مقاله ارزش حفاظتي
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله ارزش گذاري مشروط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرون صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ارزش غيربازاري جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش گذاري مشروطو با بکار گيري مدل لوجيت برآورد گرديد. داده هاي مورد نياز از طريق تکميل ۲۳۰ عدد پرسشنامه بين افراد منطقه مورد مطالعه در سال ۱۳۸۶ جمع آوري شد. متوسط تمايل به پرداخت هر فرد معادل (WTP) 430000 ريال و كل ارزش غيربازاري سالانه، براي هر هكتار جنگل حرا ۲۶۱۵۸۱۹ ريال بدست آمد. با اينكه ايران كشوري در حال توسعه با سطح درآمد پايين مي باشد نتايج نشان مي دهد مردم راضي به پرداخت مبلغي جهت ادامه بقا و حفاظت از جنگل هاي مذکور هستند. به طوري كه %۹۲ پاسخگويان براي حفاظت جنگل در اين بررسي حاضر به پرداخت مبلغي بودند. نتايج نشان داد، مردم منطقه از جنگل حرا و اهميت آن آگاه هستند و يك تمايل به پرداخت قابل توجهي جهت حمايت براي بهبود و توسعه جنگل حرا دارند. لذا اين مهم براي تصميم گيرندگان و مسوولين توجيهي را فراهم مي آورد تا از كيفيت و كميت جنگل حرا حمايت كنند.