سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود علی زاده –
زهرا ولدخانی –

چکیده:

در این بررسی با استفاده از پارامترهای سینماتیکی ودینامیکی ، مقادیر توان و گشتاور اصطکاکی در میل بادامک برای موتور پیکان ۱۶۰۰ بر حسب زاویه دوران میل بادامک محاسبه و نمودارهای مربوطه ترسیم شدند . بدین منظور کلیه محاسبات در قالب یک کد کامپیوتری تنظیم شدند . با داشتن مقادیر اطلاعات ورودی ( همانند مشخصه های سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم سوپاپ) و با استفاده از این برنامه می توان برای هر موتوری توان و گشتاور اتلافی توسط بادامک را محاسبه نمود .