سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایده باغکی – دفترمطالعات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده:

استفاده ازریکلوزرها درشبکه توزیع نیروی برق درصورت انتخاب نوع مناسب ومکان یابی صحیح با توجه به هزینه ها و درآمدهای متعاقب آن می تواند باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش درآمد شرکتهای توزیع شود .دراین مقاله نگاهی گذرابرنحوه عملکرد ریکلوزرها و انواع آنها درشبکه های توزیع و بهره برداری ازریکلوزرها درشبکه توزیع برق استان بوشهر به طور موردی بررسی شده و با توجه به آمارموجود ازنصب ۲۷ دستگاه ریکلوزر دراستان و خطاهای گذرای شبکه درمدت زمان یکسال قبل و بعد ازنصب آنها نتایجی آکارایی و صرفه اقتصادی نصب این تجهیزات بدست آمده است که نشانگر اهمیت مکان یابی مناسب ریکلوزرهادردستیابی به بهترین نتایج می باشد درانتها پیشنهاداتی برای رفع مشکلات موجود و دستیابی به منافع بیشتر ازریکلوزرها مطرح شده است .