سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن پارسامقدم – دانشیار گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس
شقایق یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس
رضا دشتی – دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران

چکیده:

نصب و راه اندازه هر کیلووات ساعت سیستم فتوولتاییک (PV)- همچون سایر منابع انرژی تجدید پذیر – به میزان قابل توجهی از تولید و نشر گازهای گلخانه ای می کاهد . علاوه بر اینکه مولد خورشیدی به عنوان یک ی از پرکاربردتر ین تکنولوژ یها ی تولید پراکنده گزینه مناسبی است برای کاهش وابستگ ی به سوختهای فسیلی، به تعویق انداختن توسعه شبکه و کاهش تلفات در
خطوط و در نتیجه آزاد سازی ظرفیت سیستم توزیع . و از آنجا که تا کنون در کشور ما قانونی برای حمایت دولتی و اختصاص یارانه به سیستمهای انرژی انرژی تجدیدپذیر تصویب و اجرا نشده است، هزینه نصب و راه اندازی واحدهای تول ید پراکنده یکی از فاکتورهای مهم و در تصمیم گیری های و برنامه ریزی هاست . بنابر دلا ی ل فوق، در این مقاله تحلیل اقتصادی سیستمهای فتوولتاییک ارائه می شود و هزینه تولید انرژی الکتریکی از پانلهایPV با توجه به تکنولوژی موجود در کشور محاسبه می شود و این هزینه در سایر کشورها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.