مقاله برآورد اقتصاد زيرزميني در ايران (۸۴-۱۳۴۴): به روش MIMIC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: برآورد اقتصاد زيرزميني در ايران (۸۴-۱۳۴۴): به روش MIMIC
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد زيرزميني
مقاله روش
مقاله علل چندگانه
مقاله شاخص چندگانه
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صامتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سامتي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: دلايي ميلان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش «علل چندگانه-شاخص چندگانه»(MIMIC) به برآورد و بررسي علل و آثار اقتصاد زيرزميني در ايران، طي دوره ۴۱ ساله از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۴ پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون عليت گرنجر، رابطه علي بين اقتصاد زيرزميني و اقتصاد رسمي بررسي شده است. اندازه نسبي اين پديده در دوره ۴۱ ساله مورد بررسي روند افزايشي داشته، و از ۶٫۲۴ درصد اقتصاد رسمي در سال ۱۳۴۴ شروع و در سال ۱۳۴۶ به حداقل مقدار خود يعني ۵٫۵۰ درصد اقتصاد رسمي مي رسد و در طي اين مسير همراه با فراز و نشيب هايي است که نهايتاً در سال ۱۳۸۰ به حداکثر مقدار خود يعني ۲۷٫۷۶ درصد اقتصاد رسمي مي رسد و به ۲۶٫۱۵ درصد اقتصاد رسمي در سال ۱۳۸۴ خاتمه مي يابد. ميانگين اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني در طي اين دوره ۴۱ ساله ۱۷٫۵۴ درصد اقتصاد رسمي بوده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد روند تغيير و تحول اقتصاد زيرزميني در ايران به طور معني داري از دو متغير بيکاري و محدوديت هاي تجاري تبعيت مي کند.