مقاله برآورد الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل براي انواع گوشت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: برآورد الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل براي انواع گوشت در ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم جمعي
مقاله كشش و تقاضاي تقريبا ايده آل
مقاله گوشت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از داده هاي دوره زماني ۱۳۶۷-۸۱، الگوي تصحيح خطاي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل براي انواع گوشت در ايران برآورد شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه كششها در بلندمدت كوچكتر از كوتاه مدت هستند. كشش درآمدي نيز مبين اين است كه در كوتاه مدت و بلندمدت گوشت مرغ و در كوتاه مدت گوشت ماهي كالاهايي ضروري مي باشند؛ بنابراين، آثار اعمال سياستها در كوتاه مدت، سريعتر مشاهده مي شود. با توجه به اين موضوع لازم است در اجراي سياستهاي قيمتي دو بعد قيمتگذاري و هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه جدي قرار گيرد تا از ايجاد شوكهاي جدي در بازار گوشت و سبد تغذيه اي خانوارها جلوگيري شود.