سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد قربانی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدباقر میربمانی – دانشجوی سابق گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله الگوی قیمت گذاری کیفی لوبیا با استفاده از داده های مقطع زمانی ۱۱۵ خانوار مشهد برآورد شده است. نتایج نشان داد که رابطه اندازه، رنگ (تیره) ، درجه خلوص، درجه پخت،مزهو بسته بندی لوبیا با قیمت آن مثبت و رابطه درصد شکستگی لوبیا با قیمت آن منفی است. این مقاله انجام تحقیقات کاربردی برای ایجاد واریته های تیره ، زودپز، بزرگتر ومقاوم و نیز به کارگیری ماشین آلات ویژه برای برداشت و تبدیل و بسته بندی را به عنوان پیشنهاد ارائه کرده است.