سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسلامی – مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت پایشگر تدبیرافزار
سهم الدین رستمی – کارشناس تلفیق و بیلان منابع آب – شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
غلام رضا دینی – کارشناس بانک اطلاعاتی و – GIS شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

چکیده:

در این مقاله بر اساس مفروضات یک مدل مفهومی بارش ـ رواناب از نوع چهار مخزنی سعی شده تا اثر ذخیره و ذوب برف در رواناب مشاهده ای در محل سد لار که پس از نقطه تلاقی دو رودخانه لار و گزل دره قرار دارد ، مورد بررسی قرار گیرد . ابتدا مشخصات فیزیکی محدوده مطالعاتی به مساحت ۷۳۴ کیلومترمربع ارائه می گردد . در ادامه ساختار مدل مفهومی با چهار مخزن و روش استفاده شده در واسنجی خودکار پارامترهای مدل بطور اختصار اشاره می گردد . در میانه به مشرح جزئیات مخزن برف و پارامترهای مربوطه مانند گرادیان ارتفاعی دما ، دمای آستانه جداسازی بارش به برف و باران ، گرادیان ارتفاعی بارش و ضریب درجه روز برای محاسبه ذوب برف ؛ پرداخته می شود و در پایان نتایج حاصله واسنجی و اعتبارسنجی مدل و نقش برف در رواناب ماهانه شبیه سازی شده و با استفاده از مدل فوق مورد بررسی قرار می گیرد . در واسنجی پارامترهای مدل توسعه داده شده از روش Shuffled Complex Evolution استفاده شده . در این تحقیق برای کنترل نتایج ذخیره برفی در لایه های ارتفاعی مختلف از سطح تصویر پوشش برف تهیه شده بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای NOAA به روش آستانه ای نیز استفاده شده است