مقاله برآورد انرژي باد در ايستگاه هاي همديدي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: برآورد انرژي باد در ايستگاه هاي همديدي استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميانگين انرژي باد
مقاله سرعت باد
مقاله ويبال
مقاله معکوس نرمال
مقاله پيوندي
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام مژده
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت كردار عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، ميانگين ماهانه سرعت باد و انرژي آن بر اساس داده هاي ساعتي يازده ايستگاه همديدي (سينوپتيک) در دوره اقليمي ۲۰۰۵-۱۹۹۲ محاسبه و تحليل شده است. ميانگين انرژي باد با استفاده از برازش نوع پيوندي (هيبريد) توزيع هاي ويبال و معکوس نرمال به داده هاي ساعتي سرعت باد و هم چنين روش مستقيم، برآورد شده است. نتايج نشان داد که سرعت باد در طول ماه هاي سرد سال (نوامبر، دسامبر و ژانويه) نسبت به ساير ماه ها کمتر است. با شروع فصل بهار (آوريل)، سرعت باد در منطقه کم کم افزايش مي يابد و روند کاهشي از ماه سپتامبر به بعد مجددا شروع مي شود. انرژي باد برآورد شده در سطح ايستگاه هاي استان اصفهان نشان داد که در دوره اي که سرعت باد کمتر است، چگالي توان باد در ايستگاه هاي استان به کمتر از ۶۰ وات بر متر مربع مي رسد. چگالي توان باد با شروع ماه فوريه (حدود ماه بهمن) به سبب افزايش سرعت باد در منطقه زياد مي شود، به طوري که در ايستگاه هاي اردستان، نايين و کبوترآباد به بيش از ۶۰  وات بر متر مربع و در ايستگاه شهرضا به بيش از ۱۴۰ وات بر متر مربع مي رسد. پس از سپري شدن ماه آوريل، به جز در ايستگاه اردستان، دوباره چگالي توان باد همگام با کاهش سرعت باد، کاهش مي يابد. به طور کلي، در بين ايستگاه هاي منطقه، خورو بيابانک، داران و نطنز با سرعت و چگالي توان کم باد مواجه هستند. الگوي تغييرات چگالي ماهانه توان باد در ايستگاه اردستان نيز با ساير ايستگاه ها متفاوت است.