سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ویکتوریا عزتیان – اداره کل هواشناسی استان اصفهان
محمدباقر بهیار – اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

باد پدیده ای است که سال ها در عرصه های هواشناسی مورد بررسی قرار گرفته است . در کلیه مرا حل ک اری سیسـتم های تبدیل انرژی بادی اطلاعات هواشناسی حائز اهمیت است، این مراحل عبارتند از : مرحله اکتشاف، مرحله طراحی و مرحله کاربری . در طول این مراحل استفاده از داده های سم ت و سرعت باد، آستانه های باد، دما و فشار به اخ ذ نت ایج بهتر می انجامد . در مرحله ا کتشاف اگر پیگیری ها به نتایج مساعدی بیانجامد، به طراح ی اولیه و جستجو منجر می شود . مطالبی که در گام نخست باید مورد بررسی قرار گیرد، عبارتند از : ضرورت استفاده از انرژی بادی،
قابلیت دسترسی به منابع انرژی بادی، وجود بانک اطلاعاتی جامع از داده های هواشناسی مناسب . در راستای محور های مطالعاتی فوق اطلاعات یک ساله ایستگاه های سینوپ تیک کشور مورد مطالعه قرار گرفته و انرژی باد ها محاسبه گردیده است . از آنجایی که فراوانی وقوع باد هایی که دامنه سرعت آنها بین ٥ تا ١٥ مت ر بر ث انیه می باشد در ح د مناسبی می باشد، اس تفاده از تور بین های کوچک با سرعت آستانه پائین در برخی نقاط ایران میسر می باشد . البته در اغلب شهرهای ایران به ویژه در مرکز و شرق ایران ساعات باد آرام بالای ٥٠ درصد بوده و ساعات آفتابی زیادی نیز دارند . استفاده از دس تگاه های مبدل انرژی خورشیدی در کشور ما مناسب تر است ولی نیاز به تجهیزات پیچیده و گران قیمت از جمله پیل های فتوولتائیک دارد . هدف از ارائه این مقاله تلاش در جهت احیای استفاده از توربین های بادی کوچک با کاربری روزمره در سطح کم می باشد . این توربین ها لزوماً از نوع م جهز و پیچیده نبوده بلکه با مواد در دسترس داخل ی نی ز قابل ساختمی باشد .