سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – کارشناس ارشد مکانیک مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران –
مجید ثقفی – کارشناس فیزیک مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران – تهران
گیتی طالقانی – کارشناس ارشد اقتصاد مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران – ت
جهانگیر محمدی – کارشناس ارشد ریاضی مرکز توسعه انرژیهای نو – سازمان انرژی اتمی ایران – ته

چکیده:

انرژیهای تجدید پذیر ضمن عدم آلودگی محیط زیست، دارای منبع اولیه رایگان و تمام ناشدنی می باشند و باعث حفظ ذخایر سوختهای فسیلی برای نسل آینده می گردند. در حال حاضر در ایران تنها ۱۲ مگاوات برق از انرژی باد تولید می شود که فاصله زیادی با ۵۰۰ مگاوات برق که طبق برنامه پنج ساله تا سال ۱۳۸۸ باید از انرژیهای تجدیدپذیر تولید شود وجود دارد. در این مقاله پتانسیل و رژیم جریان باد منطقه کهک طبق روشهای استاندارد بررسی شده و نشان داده میشود که این محل برای احداث نیروگاه برق بادی طبق کلاس بندی جهانی مناسب است.