سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود یزدانی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
میثم فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با توجه به وسعت کاربرد سدهای خاکی در مقایسه با دیگر انواع سدها در کشور لرزه خیز ایران، برآورد ایمنی لرزه ای اینگونه سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش شبه استاتیکی هرچند که با کاربرد آسان و فرضیات ساده، ایمنی سد را ارائه میدهد، اما بعضا می تواند به نتایج غیرایمن و غیراقتصادی منجر شود تحقیق حاضر بر اساس مبانی روش آنالیز دینامیکی غیر خطی تلاش کرده است تا با لحاظ نمودن رفتار واقعی مصالح وشکل واقعی بارگذاری زلزله، درک مناسبتری از ایمنی سازه تحت زلزله های مختلف ارائه نماید. برای رسیدن به شرایط ناپایداری سازه تحت اثر زلزله از دو روش افزایش شتاب حداکثر زلزله و روش کاهش مقاومت استفاده شده است. سپس تخمین ایمنی لرزه ای سد با استفاده از نمودار تغییرات کرنش برشی پلاستیک و حداکثر تغییر مکان تاج بعنوان شاخصهای گسیختگی درمقابل حداکثر شتاب زلزله و ضریب کاهش مقاومت ارائه گردیده است.