مقاله برآورد بار آلودگي ناشي از آلاينده هاي محيط زيستي تاثيرگذار بر آب سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: برآورد بار آلودگي ناشي از آلاينده هاي محيط زيستي تاثيرگذار بر آب سبزوار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع آلاينده
مقاله بار آلودگي
مقاله آب
مقاله محيط زيست
مقاله فاضلاب
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستاني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با رشد جمعيت در نواحي شهري، تامين آب سالم و بهداشتي يکي از نيازهاي اوليه بشر محسوب مي شود. علاوه بر اين آلاينده هاي مختلف ناشي از فعاليت هاي شهري، کشاورزي و صنعتي در نقاط همجوار و محدوده هاي پيرامون، منابع تامين آب شهري وارد محيط زيست مي شود، به نحوي که ضرورت مطالعه براي جلوگيري از آلودگي منابع آب و شناسايي منابع آلاينده را نشان مي دهد. هدف از تحقيق در اين مقاله، شناسايي منابع آلاينده آب سبزوار که در محدوده تامين آب اين شهر قرار دارند، با استفاده از داده هاي موجود مي باشد و روش هاي کاهش آلودگي احتمالي منابع آب نيز مورد بررسي قرار گيرد. يافته ها نشان داد که ميزان آلودگي ناشي از بار ازت در محدوده مورد مطالعه در سال ۱۳۸۵ برابر ۹/۱۷۲۵ تن است. بر اين اساس، آلاينده هاي کشاورزي به دليل تمرکز اراضي زراعي و باغي در سطح محدوده مورد مطالعه و شدّت استفاده از کودهاي شيميايي و حيواني و سموم دفع آفات، با ۶/۶۸ درصد بالاترين نقش را در آلودگي دارند و پس از آن به ترتيب آلاينده هاي شهري و روستايي با ۹/۲۹ درصد و آلاينده هاي صنعتي با ۵/۱ درصد قرار گرفته اند. با توجه به يافته ها، تکميل شبکه جمع آوري فاضلاب سبزوار، جداسازي فاضلاب هاي صنعتي از فاضلاب شهري وتصفيه جداگانه آن به همراه راه اندازي شبکه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب در واحدهاي صنعتي، اجراي طرح توسعه تصفيه خانه هاي فاضلاب، طرح شناخت شرايط و وضعيت آبهاي زيرزميني محدوده طرح، به منظور تکميل بانک اطلاعاتي منابع آب زيرزميني و استفاده از پسآب تصفيه شده شهري در بخش کشاورزي براي نواحي شهري و روستايي پيشنهاد شده است.