سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز یوسفوند – دانشجوی دکترای سازههای آبی، واحد علوم و تحقیقات، اهواز
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران
هوشنگ قمرنیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن گلمائی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران

چکیده:

رودخانه رازآور یکی از محلهای برداشت مصالح رودخانه ای مانند شن و ماسه در استان کرمانشاه می باشد . با توجه به اینکه برداشت بی رویه و مازاد بر ظرفیت مصالح رودخانه ای و کارگاههای ماسه شویی ممکن است عوارض و اثرات نامطلوبی بر بستر، ایمنی سازه و تأسیسات آبی واقع بر رودخانه و سواحل آن داشته باشد و با توجه به بررسی های بعمل آمده نشان داده شد که مدل رگرسیونی حد وسط دسته ها که کمترین میانگین مربعات خطا را دارا بوده به عنوان مدل بهینه در برآورد بار معلق رودخانه انتخاب گردید . در این راستا با توجه به محاسبات انجام شده متوسط برداشت مجاز از آن ( محاسبات طی یک دوره ۲۶ ساله صورت گرفته است ) ۴۴۵۲ مترمکعب در سال بوده و برداشت بیش از این منجر به ایجاد فرسایش، افت بستر رودخانه و سطح آب در بالادست و پائین دست به میزان نامطلوبی خواهد شد .