سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی مختاریان اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران
مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقاله حاضر به ارزیابی بار وارده بر پوشش سگمنتی تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری پرداخته است . در این تحقیق ضمن استفاده از معیارهای شکست هوک – براون و موهر –
کولمب برای تعیین آغاز رفتار پلاستیک توده سنگ، روش خطوط مشخصه نیز که عمدتا توسط طراحان اتریشی مورد استفاده قرار می گیرد معرفی شده و نتایج آن با روش های تحلیلی یاد شده مقایسه گردیده است . از سوی دیگر منحنی اندرکنش زمین با استفاده از روش عددی تفاضل محدود توسط نرم افزار Flac رسم و با نتایج روش تحلیلی مقایسه شده است . از نتایج مهم بدست آمده تطابق
خوب روش های تحلیلی با روش عددی برای تونل های با روباره بالا در رسم منحنی اندرکنش زمین و عملکرد روش خطوط مشخصه در این رابطه به عنوان یک روش تحلیلی حد وسط، می باشد . محاسبات انجام شده حاکی از ضریب ایمنی بالای پوشش این تونل است