سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مهین روستا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله باند برشی در لحظه شکست در مصالح با استفاده از مفاهیم مدلهای چند صفحه در مصالح چسبنده و اصطکاکی مورد بررسی قرار می گیرد. مدل ارائه شده جهت برآورد جهت باند برشی، در قالب مدل چند صفحه، مدل موهر- کولمب می باشد که در آن پارامترهای زاویه اصطکاک و چسبندگی مصالح با کرنش برشی پلاستیک در هر صفحه تغییر کرده ( اصطلاحا بسیج می شوند) با افزایش و یا کاهش این پارامترها نسبت به کرنش برشی پلاستیک، رفتار سخت شونده و نرم شونده مدلسازی می شود. نتایج مدلسازی در سطح نقطه گوسی در المان اجزا محدود نشان می دهد که با افزایش بارگذاری، کرنش های برشی پلاستیک در صفحات مدل چند صفحه افزایش یافته و به تدریج موجب تمرکز کرنش برشی در یک جهت خاص می شود که این جهت همان جهت باند برشی است. جهت باند برشی بر این اساس با معیارهای محققین دیگر نیز مقایسه شده است.