مقاله برآورد بقاي بعد از عود بيماران مبتلا به سرطان معده و بررسي عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: برآورد بقاي بعد از عود بيماران مبتلا به سرطان معده و بررسي عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله بقاي بعد از عود
مقاله انستيتو کانسر
مقاله مدل کاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشنايي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي صنمبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان معده يکي از شايع ترين سرطان ها در جهان است که علي رغم پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه درمان، ميزان بقاي آن ها پايين است. عوامل مختلفي ممکن است بر عود پس از درمان تاثيرگذار باشد. هدف اين مطالعه بررسي بقا و تعيين عوامل مرتبط با اين بيماران بود.
مواد و روش ها: مطالعه بر روي ۹۳ بيمار مبتلا به سرطان معده که از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۲ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به انستيتوکانسر بيمارستان امام خميني مراجعه کرده و پس از درمان داراي عود بودند انجام گرفت. طول عمر از زمان عود تا مرگ يا پايان مطالعه (۸۸/۷/۱) بر حسب ماه محاسبه شد. اثر جنس، سن تشخيص، محل درگيري، نوع درمان، درجه تمايز يافتگي تومور، متاستاز، مرحله بيماري بر بقاي اين بيماران تعيين شد.
يافته ها: از ۹۳ بيمار داراي عود، ۷۴ نفر (۷۹٫۶ درصد) مرد بودند. ۴۵ (۴۸٫۴ درصد) بيمار تا پايان مطالعه فوت شدند. ميانگين زمان تشخيص تا عود برابر ۱۱٫۷±۱۵٫۷ ماه و نيمي از بيماران تا ۱۱ ماه پس از درمان داراي عود بودند. ميانگين و ميانه بقاي پس از عود به ترتيب ۱۴٫۵ و ۹ ماه بود و احتمال بقاي يک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتيب ۰٫۴۲، ۰٫۱۹ و ۰٫۱۳ بوده است. نتايج نشان داد که متغيرهاي سن تشخيص، مرحله بيماري، راديوتراپي و درجه تمايزيافتگي تومور بر بقا معني دار شدند(p<0.05) .
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيش از نيمي از عودها در سال اول بعد از درمان رخ مي دهد لذا مراجعه ماهانه بيماران در تشخيص به موقع ضروري است.