مقاله برآورد بيزي تابع تاوان در آزمون همگني مدل ‌هاي آميخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: برآورد بيزي تابع تاوان در آزمون همگني مدل ‌هاي آميخته
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون نسبت درستنمايي
مقاله تابع تاوان
مقاله الگوريتم EM
مقاله زنجيرهاي مارکوف مونت کارلوئي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنوش رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح افشين
جناب آقای / سرکار خانم: حاج رجبي آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي آزمون فرضيه همگني مدل هاي آميخته، معمولا از آزمون نسبت درستنمايي اصلاح شده که مبتني بر افزودن يک تابع تاوان مناسب به تابع لگ درستنمايي مي باشد، استفاده مي شود. کارايي اين آزمون به شدت تحت تاثير شکل تابع تاوان انتخابي است. انتخاب تابع تاوان در اين نوع آزمون معمولا براساس پرهيز از پيچيدگي و ميسر بودن برآورد پارامترها صورت مي پذيرد، که لزوما نتايج مطلوبي به دنبال ندارد. در اين مقاله يک تابع تاوان جامع در نظر گرفته شده است، که داراي يک پارامتر تعيين کننده شکل است. سپس پارامتر تعيين کننده شکل اين تابع با استفاده از رهيافت بيزي، به صورت پسيني برآورد شده اند. نشان داده شده است که رهيافت بيزي پيشنهادي در برآورد پارامترهاي مدل، در مقايسه با رهيافت بسامدي، به مراتب کارايي مطلوب تري دارد. اين کارايي خصوصا در شرايط شناخت ناپذيري توزيع آميخته که روش هاي بسامدي کارايي اندکي دارند، بيشتر است.