سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

آرش جعفر گندمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم
مهدی زارع – استادیار پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاهی بین المللی زلزله شناسی و

چکیده:

در این نوشتار با توجه به بررسی های لرزه زمینساختی و لرزه خیزی در گستره استان سیستان و بلوچستان، ابتدا گسل های بنیادی و مهم محدوده و همچنین تاریخچه زمینلرزه های سده بیستم و پیش از آن مشخص شده و سپس با استفاده از رهیافت تعیینی (Determinestic) و روابط تجربی مربوط به کاهندگی مناسب برای ایران، مقادیر بیشینه شتاب افقی زمین، سرعت و شدت در پهنه رو مرکزی به دست آمده و شهرها و نواحی مختلفی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، مشخص شده است. در این راستا، شهرهای قصر قند و نصرت آباد با بیشینه شتاب ۰/۶۱g و زابل با ۰/۱۴g به عنوان شهرهایی با بیشترین و کمترین میزان بیشینه شتاب افقی مشخص شده اند. همچنین میزان بیشینه شتاب افقی برای شهر زاهدان ( مرکز استان) ۰/۵۸g برآورد شده است.