مقاله برآورد تابش کلي خورشيد در سطح افقي زمين در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: برآورد تابش کلي خورشيد در سطح افقي زمين در اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابش
مقاله ساعات آفتابي
مقاله اصفهان
مقاله مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمجربيان راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: برقي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به کمک داده هاي تابش ايستگاه ازن سنجي اصفهان در دوره آماري بيست ساله (۱۳۶۵-۱۳۸۴) نسبت به يافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشيدي رسيده به سطح از روي آمار ساعات آفتابي اقدام شده است. براي کنترل نتايج و بررسي دقت مدل از آمار ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ اين ايستگاه استفاده شد. همچنين نتايج به دست آمده با مدل هاي رايج ديگر به کمک شاخص هايMBE  و RMSE مقايسه شده است. نتايج نشان داد در حالي كه مقدار ضريب رگرسيون مدل ساخته شده ما معادل ۰٫۹۱ است، ضرايب رگرسيون براي مدل هاي، فرر و ام سي کلوچ ۰٫۶ و ۰٫۷ است. مدل تهيه شده به ويژه براي ماه هاي مي و آگوست دقت بسيار بالايي دارد؛ به گونه اي که مقدار خطاي آن کمتر از -۲۰% است.