سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالکریم اسماعیلی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدحسن طرازکار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی به عنوان یک نهاده موثر در تولیدات بخش کشاورزی در مطالعه اخیر تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی استان فارس برآورد و عوامل موثر بر آن در کوتاه و بلند مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز از منابع مختلف از جمله سازمان برق منطقه ای استان فارس ، سازمان هواشناسی و سازمان برنامه و بودجه این استان برای افق زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱ ، گردآوری شده.
نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست های قیمتی خصوصا در کوتاه مدت اثری چندان بر مصرف برق ندارد. همچنین تقاضای برق نسبت به تغییر درآمد کشاورزان واکنش زیادی نشان نمی دهد و مهمترین عامل موثر بر تقاضای برق در بخش کشاورزی این استان تغییرات آب و هوایی و تعداد مشترکین می باشد.