مقاله برآورد تاثير متقابل حمايت مرزي و داخلي در بخش كشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: برآورد تاثير متقابل حمايت مرزي و داخلي در بخش كشاورزي ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موافقت نامه كشاورزي
مقاله معياركلي حمايت
مقاله سياست هاي تجاري
مقاله جعبه زرد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شايد بتوان يكي از خصوصيات منحصر به فرد موافقت نامه كشاورزي را موظف كردن كشورها به پذيرش تعهداتي در سه حوزه متفاوت يعني حمايت هاي داخلي ،دسترسي به بازار و يارانه هاي صادراتي دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف كاهش مداخلات مختل كننده تجارت است ولي نحوه دسته بندي انتخاب شده، حكايت از توجه موافقت نامه كشاورزي به ابزارهاي سياستي در مقابل آثار تجاري سياست هاي كشاورزي دارد. درحالي که حسب انتظار مي بايد توجه به آثار تجاري سياست از اولويت بيشتري برخوردار مي بود. اين مساله پيش از اين نيز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، ليكن در اين مقاله براي نخستين بار روشي براي اندازه گيري ميزان اين تاثير متقابل در دو حوزه دسترسي به بازار و حمايت داخلي ارائه شده است . نتايج اين مقاله نشان مي دهد كه در ايران نيز همچون كشورهايي نظير كاناداوايالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سياست هاي مرزي و داخلي از توليد كنندگان برخي محصولات كشاورزي حمايت مي كند. عدم توجه به چنين همزماني ايي موجب كم برآوردي ميزان حمايت قيمتي داخلي در حد۱۶۱ درصد مي گردد. اين نتيجه مويد نتيجه آنانيا (۲) و گورتر و اينگكو (۲۰۰۲) مبني بر تاثير پذيري حمايت داخلي از سياست مرزي و ضرورت باز تعريف جعبه زردو مغاير نتيجه آنانيا (۱۹۹۷) مبني بر بيش برآوردي معيار كلي حمايت در اثرهمزماني اين سياست ها است.