سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صفری – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجمال حسینی پور – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد دیلمی عضدی – استادیار، دانشکده فنی اراک، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالحمید گرجی – مربی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

منحنی حد شکل دهی در حقیقت محدوده ی کرنش هایی است که یک ورق می تواند تحمل کند و نشان دهنده ارتباط بین کرنشهای اصلی بزرگتر e1 و کوچکتر e2 می باشد. در این تحقیق نمودار حد شکل دهی آلیاژ آلومینیم ۳۱۰۵ به صورت تجربی و با استفاده از تست کشش خارج از صفحه هکر بدست آمده است. نمودار حد شکل دهی بدست آمده،تطابق بسیار خوبی با نمودارهای حد شکل دهی ارائه شده برای آلیاژ آلومینیم ۳۱۰۵ در مقالات دیگران دارد. همچنین با استفاده ازکرنشهای بدست آمده از طریق تجربی و روابط پلاستیسیته، نمودار حد تنش شکل دهی آلیاژ آلومینیم ۳۱۰۵ بدست آمده است. ننایج بدست آمده بخوبی حدود شکل دهی آلیاژ آلومینیم ۳۱۰۵ را نشان می دهند..