سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد زمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری.
علی نیکخواه – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران
عزیزاله کمالزاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجتبی زاهدی فر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

تعداد ۱۴۵۸ اندازه گیری از دنبه ۵۴ راس بره نر لری بختیاری در حال رشد برای مطالعه ارتباط بین اندازه های دنبه با وزن و ترکیب لاشه مورد استفاده قرار گرفت . علاوه بر وزن زنده، ابعاد دنبه شامل : ضخامت بالا و پائین، عرض بالا و پائین، محیط بالا و پائین، طول دنبه و طول شکاف دنبه اندازه گیری شد . بره ها در ۳ وزن متفاوت (۴۴، ۵۲ و ۶۰ کیلوگرم ) کشتار شدند . لاشه گرم و سرد توزین گردید و چربی های داخلی، دنبه، چربی زیر جلدی، چربی بین عضلانی، گوشت لخم و استخوان نیم لاشه راست تفکیک و جداگانه توزین گردید . میانگین کل چربی بدن و وزن دنبه در سه گروه وزنی به ترتیب ۸/۲۵ ، ۱۰/۳۸ ، ۱۲/۷۸ کیلوگرم و ۳/۷۷ ، ۴/۹۶ ، ۵/۸۳ کیلوگرم بود . میانگین تمامی اندازه ها با افزایش وزن بدن افزایش داشت . بالاترین همبستگی بین کل وزن چربی بدن و محیط بالای دنبه بدست آمد (۰/۷۳ = r2) . برآوردکل چربی بدن با دقت بسیار بالا، از طریق معادلات تابعیت بوسیله محیط بالای دنبه بدست آمد (۰/۰۱ >P و ۰/۷۱=r2) . نتایج این تحقیق نشان داد، بوسیله اندازه گیری ابعاد دنبه در بره های نر بختیاری و استفاده از معادلات تابعیت این امک ان وجود دارد که بتوان، وزن کل چربی بدن، چربی زیر جلدی، چربی داخلی و مقدار گوشت لخم را در لاشه تخمین زد.