مقاله برآورد تعداد مرگهاي قلبي و تنفسي منتسب به آلودگي هواي شهر تهران بر حسب ذرات (۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: برآورد تعداد مرگهاي قلبي و تنفسي منتسب به آلودگي هواي شهر تهران بر حسب ذرات (۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله مرگ و مير
مقاله بيماريهاي قلبي- تنفسي
مقاله ذرات آلاينده
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: سيف آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلودگي هوا در شهرهاي جهان، مخلوط پيچيده اي از اجزاي سمي و عمدتا محصول فرايندهاي احتراق مي باشد؛ ذرات (Particulate Matter: PM) عضو هميشه حاضر اين مخلوط هستند. علي رغم طيف وسيع اثرات PM بر سلامت احتمالا مهمترين اثرات بهداشتي آن اثر بر مرگ و مير مي باشد. هدف مطالعه حاضر برآورد تعداد مرگ هاي ناشي از بيماريهاي قلبي- تنفسي متنسب به آلودگي هواي شهر تهران در افراد بالاي ۳۰ سال در سال ۱۳۸۵ بوده است.
مواد و روش ها: پس از جمع آوري اطلاعات جمعيت، مرگ و مير و غلظت ذرات در شهر تهران از مراكز مربوطه، براي محاسبات آماري و بررسي توزيع موارد فوق از نرم افزارهاي آماري Excel و SPSS استفاده گرديد. موارد فوت منتسب به كمك نرم افزار AirQ برآورد گرديده اند.
يافته ها: غلظت PM10 به عنوان شاخص آلودگي هوا در طرح حاضر برابر ۳۴٫۱۱μg/m3 در سال ۸۵ بوده است. اين ميزان با استفاده از نسبت PM2.5:PM10 معادل ۰٫۵ و ميانگين روزانه غلظت PM10 به دست آمد. براساس نتايج برآوردها تعداد مرگ منتسب به آلودگي ذرات (%CI:2360-7508)5388 مورد يا حدود ۳۹٫۹۰ درصد از كل مرگ هاي قلبي تنفسي افراد بالاي ۳۰ سال در شهر تهران در سال ۸۵ برآورد گرديد.
نتيجه گيري: نتايج آزمونهاي حساسيت نشان داد كه برآوردهاي حاصل از فرضيات مختلف در مورد حداكثر غلظت و غلظت زمينه PM2.5:PM10 و شكل تابع غلظت پاسخ در محدوده فواصل اطمينان برآورده شده قرار دارد.