سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
صمد افکار – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قطار سریع، همواره بعنوان یکی از بهترین گزینه های سفر مطرح بوده است و تعداد مسافران این گزینه مهمترین پارامتر مربوط به محاسبه درآمدهاست و برآورد آن حساسترین قسمت بررسی فنی – اقتصادی اینگونه پروژه هاست. در ایران، مطالعات مربوط به قطارهای سریع بر پایه فرضیات اغلب غیر علمی استوار بوده است. در این مقاله، روشی علمی برای برآورد تعداد مسافر قطار سریع بین شهری ارائه می گردد. در ابتدا با استفاده از آمارگیری و نظر سنجی از مسافرین مختلف و بر اساس روش آنالیز سلسله مراتبی، تابع مطلوبیت هر یک از گزینه های حمل و نقل محاسبه شده، سپس با وارد کردن توابع محاسبه شده در مدل لوجیت، درصد جذب هر یک از گزینه های حمل و نقل، محاسبه می گردد.