مقاله برآورد تقاضاي انرژي مفيد بخش خانگي در ايران به تفکيک گروه هاي هزينه اي مختلف خانوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: برآورد تقاضاي انرژي مفيد بخش خانگي در ايران به تفکيک گروه هاي هزينه اي مختلف خانوار
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي انرژي مفيد
مقاله گروه هاي هزينه اي
مقاله انرژي مفيد بخش خانگي
مقاله مدل تقاضاي MADE-II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان بخش هاي مختلف مصرف کننده انرژي، بخش خانگي يکي از پر مصرف ترين بخش هاي تقاضاي انرژي است، به طوري که تقاضاي انرژي مفيد در بخش خانگي، بيش از يک سوم مصرف انرژي در کشور را تشکيل مي دهد. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گرفتن از متدولوژي مدل برآورد تقاضاي انرژيMADE-II ، که در آن لحاظ کردن توزيع درآمدي خانوار بر الگوي تقاضاي انرژي مفيد مهم ترين شاخصه هاي اين مدل مي باشد، به برآورد انرژي مفيد بخش خانگي پرداخته شود. نتايج، تقاضاي انرژي مفيد در هر يک از هفت بخش مختلف تقاضاي انرژي مفيد را نشان مي دهد که در هر يک از ده گروه هزينه اي روستايي و شهري و در استان هاي مختلف کشور برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که تقاضاي بخش گرمايش محيط با ميزان ۷۶۴ ميليون گيگاژول، بيش ترين تقاضاي انرژي مفيد (حدود ۷۰ درصد کل تقاضا) بخش خانگي را تشکيل مي دهد. از ميان استان هاي کشور از لحاظ تقاضاي انرژي مفيد، استان هاي تهران، خراسان رضوي و اصفهان، بيش ترين ميزان تقاضاي انرژي مفيد را دارند. در اين ميان استان چهار محال بختياري با ميزان ۸۸/۹۱ گيگاژول به خانوار، بيش ترين و استان هرمزگان با تقاضاي ۵۷/۳۷ گيگاژول به خانوار، کم ترين تقاضاي سرانه خانوار را به خود اختصاص داده اند.