مقاله برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش وجودي جنگل ها: (مطالعه موردي جنگل هاي ارسباران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش وجودي جنگل ها: (مطالعه موردي جنگل هاي ارسباران)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل هاي ارسباران
مقاله ارزش وجودي
مقاله روش ارزش گذاري مشروط
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله مدل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن مظفري مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: جاودان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير اقتصاددانان منابع طبيعي به ارزش گذاري و سنجش نقش منابع طبيعي در تامين رفاه انسان پرداخته اند و پيشرفت قابل توجهي در ارزش گذاري خدمات زيست محيطي و بوم شناختي (اکولوژيکي) بوم نظام ها بدست آورده اند. اين پژوهش به تعيين ارزش وجودي جنگل هاي ارسباران با اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت افراد براي منافع حفاظتي اين جنگل ها با بهره گيري از روش ارزش گذاري مشروط و پرسش نامه گزينش دوگانه مي پردازد. براي اندازه گيري ميزان تمايل به پرداخت افراد از مدل لاجيت بهره گيري شده و بر پايه روش بيشينه درستنمايي، مشخصه هاي اين مدل برآورد شده است. در ادامه اثرگذاري هاي نهايي تغيير در هر يک از متغيرهاي لحاظ شده در مدل مورد بررسي، با بهره گيري از عامل محاسبه تاثير نهايي محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد که ۸۷٫۵ درصد افراد تحت بررسي، حاضر به پرداخت مبلغي براي نگهداري از جنگل هاي ارسباران مي باشند. ميانگين تمايل به پرداخت افراد براي ارزش وجودي جنگل هاي ارسباران ۱۶۵۸۹ ريال در ماه بدست آمده است، همچنين ارزش وجودي سالانه هر هکتار از اين جنگل ها، ۵۲۱۶۷۷۹ ريال برآورد شده است که نشان از توجه ويژه همه مردم به اين جنگل ها دارد. نتايج بدست آمده بيانگر آن است که جنگل هاي ارسباران از نظر مردم ارزش نگهداري قابل توجهي دارند و اين نتايج براي سياست گزاران و تصميم گيران توجيهي فراهم مي کند تا از اين جنگل ها حمايت نمايند.