مقاله برآورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان براي افزايش کيفيت نان در سال ۱۳۸۶ (مطالعه موردي شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۸۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: برآورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان براي افزايش کيفيت نان در سال ۱۳۸۶ (مطالعه موردي شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نان
مقاله تمايل به پرداخت
مقاله روش ارزشيابي مشروط
مقاله کالاي مرکب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: صامتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با استفاده از روش ارزش يابي مشروط و با استفاده از تکنيک بازي قيمت دهي به ارزيابي تمايل به پرداخت مصرف کنندگان نان براي افزايش کيفيت انواع مختلف نان در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶، پرداخته است. براي اين منظور پرسشنامه اي تدوين و توسط ۱۱۱۲ نفر از افرادي که در حال بازگشت از نانوايي بودند، به طور تصادفي تکميل گرديد. نتايج نشان مي دهد که براي افزايش کيفيت انواع مختلف يک قرص نان (نزديک شدن کيفيت نان به کيفيت مورد تاييد کارشناسان بهداشت) تمايل به پرداخت وجود دارد، به گونه اي که اين تمايل به پرداخت براي افزايش کيفيت نان بربري ماشيني در حدود ۱۰۰ ريال، نان تنوري در حدود ۷۵ ريال، نان خانگي ماشيني در حدود ۹۰ ريال، نان قپي در حدود ۹۵ ريال، نان ماشيني درحدود ۶۰ ريال و براي نان نيمه حجيم در حدود ۱۷۰ ريال است. مصرف کنندگان حاضر به پرداخت پول بيشتر براي افزايش کيفيت نان سنگک نيستند. همچنين بر طبق قضيه کالاي مرکب، انواع مختلف نان را مي توان به عنوان يک کالاي واحد نان در نظر گرفت که تحقيق نشان داد مصرف کنندگان حاضرند بابت افزايش کيفيت کل نان در حدود ۳۷ درصد، افزايش قيمت را نسبت به قيمت حال حاضر نان (قيمت سال ۱۳۸۶) تحمل نمايند.