مقاله برآورد توده زنده سپرماهيان در لايه هاي عمقي آبهاي استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: برآورد توده زنده سپرماهيان در لايه هاي عمقي آبهاي استان هرمزگان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده زنده
مقاله سپر ماهيان
مقاله CPUE
مقاله CPUA
مقاله استان هرمزگان
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: يحيوي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده زنده سپرماهيان در لايه هاي عمقي آبهاي استان هرمزگان (راس نايبند در خليج فارس تا راس ميداني در درياي عمان) در آبان و آذر ۱۳۸۴ برآورد گرديد. توده زنده كل ۱۲۴۵۴ تن برآورد شد. اين توده زنده در لايه هاي عمقي ۱۰-۲۰، ۲۰-۳۰ و ۳۰-۵۰ متر به ترتيب ۷۵۶۷، ۱۹۶۶ و  2921تن به دست آمد. توده زنده، صيد در واحد تلاش (CPUE) و صيد در واحد سطح (CPUA) به تفکيک گونه اي در لايه هاي عمقي مختلف نيز محاسبه شد. کمترين مقدار زي توده محاسبه شده به Torpedo sp. با ۰٫۶ تن در لايه عمقي ۳۰-m20 و بيشترين مقدار به Himantura gerrardi با ۶۰۶۵ تن در لايه عمقي ۲۰-m10 تعلق داشت.
ميانگين وزني و صيد بر واحد سطح گونه هاي مورد مطالعه در لايه هاي عمقي مورد آزمون مقايسه ميانگينها در سطح احتمال ۹۵% قرار گرفت. نتايج حاصل از اين آزمون نشان مي دهد كه در لايه عمقي۵۰-m30  و بالاي ۵۰m تعداد در واحد سطح، صيد در واحد سطح و ميانگين وزني Himantura gerrardi داراي تفاوت معنادار است. نتايج حاصل از همين آزمون در مورد شاخصهاي ياد شده براي ساير گونه ها هيچگونه تفاوت معناداري را نشان نداد (p>0.05).