مقاله برآورد حجم رسوب دهي حوضه رودخانه سبزکوه چهارمحال و بختياري با استفاده از MPSIAC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: برآورد حجم رسوب دهي حوضه رودخانه سبزکوه چهارمحال و بختياري با استفاده از MPSIAC
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب دهي
مقاله فرسايش
مقاله MPSIAC
مقاله حوضه آبريز سبزکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: راز صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترين فعاليت هاي رودخانه ها فرسايش، حمل و انتقال رسوب است که متاثر از شرايط محيطي از جمله ويژگي هاي ژئومورفولوژيکي، آب و هوا، زمين شناسي، پوشش گياهي و شرايط خاک مي باشد. عوامل مختلف موثر بر فرسايش پذيري و رسوب دهي در هر منطقه اي منجر به انواع مختلف فرسايش با کميت و کيفيت متفاوت مي شود و نتايج حاصل از آن بر روي منطقه و تغيير روند برخورد با محيط اثرگذار است. يکي از نتايج حاصل از فرسايش، رسوب دهي و رسوب گذاري است که در اين تحقيق به بررسي برآورد ميزان آن در حوضه آبخيز رودخانه سبزکوه يکي از زير حوضه هاي کارون عليا واقع در استان چهارمحال و بختياري پرداخته شده است. روش به کار گرفته شده جهت اندازه گيري کلاس فرسايش و شدت حجم رسوب دهي در اين حوضه پسياک اصلاح شده (MPSIAC) است، که اين حوضه را از نظر کلاس فرسايش در طبقه ۴ و شدت رسوب دهي در کلاس زياد قرار داده است. در بخش هاي مختلف حوضه با توجه به تفاوت جنس زمين، خاک و کاربري هاي گوناگون که متاثر از نقش انسان نيز مي باشد، فرسايش و رسوب دهي متفاوت است.